REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу МХЕ „Главица“

13.03.2020.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“ утврђен у поступку по захтјеву Привредног друштва за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о. Шипово, упућује се на јавну расправу…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије МХЕ Главица (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије МХЕ Главица (латиница)

Copyright © 2024