REERS

Zaključak o održavanju opšte rasprave – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

06.12.2019.

Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije utvrđen u postupku po zahtjevu Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, upućuje se na javnu raspravu…

Zaključak o održavanju opšte rasprave – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale (ćirilica)

Zaključak o održavanju opšte rasprave – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale (latinica)

Copyright © 2024