REERS

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – FSE „250 kWp Bratunac“, D.O.O. „Green Energy-R“ Bratunac

14.02.2020.

ODBACUJE SE Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Fotonaponsku solarnu elektranu 250 kWp Bratunac podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću „Green Energy-R“ Bratunac…

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – FSE 250 kWp Bratunac (ćirilica)

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – FSE 250 kWp Bratunac (latinica)

Copyright © 2022