REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – ФСЕ „250 kWp Братунац“, Д.O.O. „Green Energy-R“ Братунац

14.02.2020.

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Фотонапонску соларну електрану 250 kWp Братунац подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу „Green Energy-R“ Братунац…

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – ФСЕ 250 kWp Братунaц (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – ФСЕ 250 kWp Братунaц (латиница)

Copyright © 2024