REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Медош“

30.12.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 166. редовној сједници, одржаној 30.12.2020. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ Медош (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ Медош (латиница)

 

Copyright © 2024