REERS

Zaključak o obustavljanju postupka rješavanja spora – Aleksandar Todorović, Mrkonjić Grad

19.11.2020.

OBUSTAVLJA SE postupak rješavanja spora po zahtjevu Aleksandra Todorovića iz Mrkonjić Grada od 06.06.2020. godine, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna utrošene električne energije, zbog odustanka stranke od zahtjeva

Zaključak o obustavljanju postupka rješavanja spora – Aleksandar Todorović, Mrkonjić Grad (ćirilica)

Zaključak o obustavljanju postupka rješavanja spora – Aleksandar Todorović, Mrkonjić Grad (latinica)

Copyright © 2024