REERS

Закључак о обустављању поступка рјешавања спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

19.11.2020.

ОБУСТАВЉА СЕ поступак рјешавања спора по захтјеву Александра Тодоровића из Мркоњић Града од 06.06.2020. године, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије, због одустанка странке од захтјева

Закључак о обустављању поступка рјешавања спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град (ћирилица)

Закључак о обустављању поступка рјешавања спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град (латиница)

Copyright © 2024