REERS

Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevima za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Solarna fotonaponska elektrana „Berkovići 1“ – „Berkovići 14“

19.07.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 8. redovnoj sjednici, održanoj 15. jula 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevima za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Solarna fotonaponska elektrana Berkovići 1 – Berkovići 14 (ćirilica)

Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevima za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Solarna fotonaponska elektrana Berkovići 1 – Berkovići 14 (latinica)

Copyright © 2024