REERS

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „TatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње

30.05.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 97. редовној сједници, одржаној 28.05.2024. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње ее – TatyanaEnergy д.о.о. Љубиње (латиница)

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње ее – TatyanaEnergy д.о.о. Љубиње (ћирилица)

Copyright © 2024