REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „САС“ д.о.о. Прибој

21.05.2024.

Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Производно прометно услужно друштво са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о ЈР – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – САС доо Прибој (ћирилица)

Закључак о ЈР – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – САС доо Прибој (латиница)

Copyright © 2024