REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности управљање постројењем за компримовани природни гас – „Прво гасно друштво“ д.о.о. Зворник

19.10.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 53. редовној сједници, одржаној 19.10.2022. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности управљање постројењем за компримовани природни гас – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности управљање постројењем за компримовани природни гас – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник (латиница)

Copyright © 2024