REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“д.о.о. Бања Лука

14.02.2022.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Друштво с ограниченом одговорношћу за заштиту на раду и од пожара „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-Заштита д.о.о. (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-Заштита д.о.о. (латиница)

 

Copyright © 2024