REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ППА“ д.о.о. Бања Лука

20.05.2022.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца „ППА“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024