REERS

Tržište

Registar snabdjevača električnom energijom

R.br.Naziv korisnika dozvoleSjedište i adresa korisnika dozvoleDjelatnost za koju se izdaje dozvolaDozvolu izdao
1.„Energy Financing Team“ d.o.o. BilećaSrpske vojske 9, BilećaSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
2.Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“-Matično preduzeće a.d. TrebinjeStepe Stepanovića bb, TrebinjeSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
3.„EFT-Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. StanariStanari bb, StanariSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
4.„Renewable Energy Solutions BH“ d.o.o.Miše Stupara broj 4, Banja LukaSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
5.„MEDOŠ ONE“ d.o.o.Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 181 B, Banja LukaSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
6.„TEC“ d.o.o.Branka Radičevića bb, FočaSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
7.„ELING TRADE“ d.o.o. TeslićSvetog Save broj 87/A, TeslićSnabdijevanje i trgovina električnom energijomRERS
8.„HIFA-OIL“ d.o.o. TešanjBukva 10, TešanjSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
9.JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – SarajevoVilsonovo šetalište 15, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
10.JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. MostarKralja Petra Krešimira IV broj 6-A, MostarSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
11.„Interenergo“ d.o.o. SarajevoFra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
12.GEN-I d.o.o. SarajevoFra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
13.„Alpiq Energija BH“ d.o.o. SarajevoKaptol 5/2, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
14.GP TOMING d.o.o. GrudeDrinovci bb, GrudeSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
15.HSE BH d.o.o. SarajevoAlije Isakovića 1, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
16.AXPO BH d.o.o. MostarKralja Petra Krešimira IV bb.-RONDO Lamela IV prostor 105, MostarSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
17.„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. SarajevoTešanjska 24a, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
18.HEP-Energija d.o.o. MostarVukovarska bb, MostarSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
19.„Danske Commodities BH“ d.o.o. SarajevoTešanjska 24a, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
20.„ASA Energija“ d.o.o. SarajevoBulevara Meše Selimovića 16, SarajevoSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
21.JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiHStudentska 13, BrčkoTrgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiHDERK
22.Winter Wind d.o.o. TomislavgradEminovo Selo bb, TomislavgradSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
23.GET – TZE d.o.o.Knešpolje b.b., Široki BrijegSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK
24.„GLOBAL ISPAT KIL“ d.o.o. LukavacŽeljeznička 1, LukavacSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
25.PLAVO SUNCE d.o.o.Gospodarska zona Tromeđa II broj 3, Međugorje, ČitlukSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
26.VIBAR d.o.o. Široki BrijegVisoka Glavica b.b., Široki BrijegSnabdijevanje  električnom energijom II redaFERK
Međunarodna trgovina električnom energijomDERK

 

Copyright © 2023