REERS

Saopštenje za vlasnike objekata (kuća i vikendica) koji se periodično koriste i koji su priključeni na 0,4 kv naponski nivo

28.02.2023.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 1. vanrednoj sjednici, održanoj dana 28. februara 2023. godine u Trebinju, donijela je Rješenje broj 01-198-9/22/V-1-1 kojim se nalaže distributivnim preduzećima u Republici Srpskoj da jednom u toku 12 mjeseci, omoguće krajnjem kupcu električne energije u objektima koji se koriste periodično, besplatno uključenje i priključenje na mrežu…

Saopštenje za vlasnike objekata koji se periodično koriste i koji su priključeni na 0,4 kv naponski nivo (ćirilica)

Saopštenje za vlasnike objekata koji se periodično koriste i koji su priključeni na 0,4 kv naponski nivo (latinica)

Copyright © 2024