REERS

Saopštenje sa 158. redovne sjednice

05.11.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 158. (stotinupedesetosmoj) redovnoj sjednici, održanoj 5. novembra 2020. u Trebinju, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti, prema tačkama dnevnog reda iz obavještenja za javnost broj:  01-427-1/20      od 30.10.2020. godine, pri čemu tačke pod rednim brojevim 5, 6, 7 i 8 nisu razmatrane i biće predmet razmatranja na sljedećoj redovnoj sjednici,  te je donijela odluke kako slijedi:

Saopštenje sa 158. redovne sjednice (ćirilica)

Saopštenje sa 158. redovne sjednice (latinica)

Copyright © 2024