REERS

Саопштење са 158. редовне сједнице

05.11.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 158. (стотинупедесетосмој) редовној сједници, одржаној 5. новембра 2020. у Требињу, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама дневног реда из обавјештења за јавност број:  01-427-1/20      од 30.10.2020. године, при чему тачке под редним бројевим 5, 6, 7 и 8 нису разматране и биће предмет разматрања на сљедећој редовној сједници,  те је донијела одлуке како слиједи:

Саопштење са 158. редовне сједнице (ћирилица)

Саопштење са 158. редовне сједнице (латиница)

Copyright © 2024