REERS

Рјешење спора: Кекић Стана, Бања Лука

31.07.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 149. редовној сједници, одржаној  30. јула 2020. године у Требињу, донијела је Рјешење број 01-44-8/20/Р-149-191 којим се одбија захтјев Кекић Стане из Бањe Луке од 23.01.2020. године.

Рјешење спора, Стана Кекић, Бања Лука (ћирилица)

Рјешење спора, Стана Кекић, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024