REERS

Рјешење спора: Остоја Ждрња, Мркоњић Град

09.04.2021.

УСВАЈА СЕ захтјев Ждрња Остоје из Мркоњић Града од 02.02.2021. године којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 200966820 у износу од 230,95 КМ, које се налази на адреси Подоругла бб у Мркоњић Граду, те се ова корекција обрачуна ставља ван снаге.

Рјешење спора: Остоја Ждрња, Мркоњић Град (ћирилица)

Рјешење спора: Остоја Ждрња, Мркоњић Град (латиница)

Copyright © 2024