REERS

Rješenje o utvrđivanju potrebnog godišnjeg prihoda operatora distributivnog sistema – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

20.12.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 58. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2022. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o utvrđivanju potrebnog godišnjeg prihoda operatora distributivnog sistema – Elektrodistribucija a.d. Pale (ćirilica)

Rješenje o utvrđivanju potrebnog godišnjeg prihoda operatora distributivnog sistema – Elektrodistribucija a.d. Pale (latinica)

Copyright © 2024