REERS

Rješenje o usvajanju zahtjeva za pokretanje postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije – MHE „Divič“

30.10.2023.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 78. redovnoj sjednici, održanoj 26.10.2023. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o usvajanju zahtjeva za pokretanje postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije – MHE Divič (ćirilica)

Rješenje o usvajanju zahtjeva za pokretanje postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije – MHE Divič (latinica)

Copyright © 2024