REERS

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – SE „Elektro Doboj – Teslić“

15.07.2019.

Usvaja se zahtjev privrednog društva MX „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Elektro Doboj – Teslić“…

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – SE „Elektro Doboj – Teslić“ (ćirilica)

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MSE „Elektro Doboj – Teslić“ (latinica)

Copyright © 2024