REERS

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MHE „Jablanica“

14.06.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 4. redovnoj sjednici, održanoj 10. juna 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MHE Jablanica (ćirilica)

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MHE Jablanica (latinica)

Copyright © 2023