REERS

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

04.09.2019.

НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг „ЕРС“, МП а.д. Требиње – ЗП „РиТЕ Гацко“, а.д. Гацко, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко (ћирилица)

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – РиТЕ Гацко а.д. Гацко (латиница)

Copyright © 2024