REERS

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije za proizvodno posrojenje – MHE „Štedrić 1“

03.07.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 147. redovnoj sjednici, održanoj 2. jula 2020. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije za proizvodno postrojenje – MHE Štedrić 1 (ćirilica)

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije za proizvodno postrojenje – MHE Štedrić 1 (latinica)

Copyright © 2022