REERS

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Obale 3“

29.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 165. redovnoj sjednici, održanoj 29. decembra 2020. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Obale 3 (ćirilica)

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Obale 3 (latinica)

 

Copyright © 2024