REERS

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u MSE „HS 3“

19.02.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 169. redovnoj sjednici, održanoj 18. februara 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u MSE HS 3 (ćirilica)

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u MSE HS 3 (latinica)

Copyright © 2024