REERS

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – „Fotonaponska solarnoj elektrani 250 kWp Bratunac“

10.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 162. redovnoj sjednici, održanoj 10. decembra 2020. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – Fotonaponska solarnoj elektrani 250 kWp Bratunac (ćirilica)

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – Fotonaponska solarnoj elektrani 250 kWp Bratunac (latinica)

Copyright © 2024