REERS

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MSE „Zrak 1“

03.08.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 149. redovnoj sjednici, održanoj 30. jula 2020. godine u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Zrak 1“ (ćirilica)

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Zrak 1“ (latinica)

Copyright © 2024