REERS

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u Fotonaponskoj elektrani „Sunce 4”

07.08.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 150. redovnoj sjednici, održanoj 6. avgusta 2020. godine u Trebinju, donijela

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Fotonaponskoj elektrani „Sunce 4” (ćirilica)

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Fotonaponskoj elektrani „Sunce 4” (latinica)

Copyright © 2024