REERS

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju MSE „Pavićević 3“

24.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 164. redovnoj sjednici, održanoj 24. decembra 2020. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju MSE Pavićević 3 (ćirilica)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju MSE Pavićević 3 (latinica)

Copyright © 2024