REERS

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Hidraulika-fleks 1“

15.10.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 16. redovnoj sjednici, održanoj 14. oktobra 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Hidraulika-fleks 1 (ćirilica)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Hidraulika-fleks 1 (latinica)

Copyright © 2024