REERS

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u MSE „Batkovići 4”

24.06.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 23. juna 2022. godine, u Trebinju, donijela Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju MSE „Batkovići 4”…

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za MSE „Batkovići 4” (ćirilica)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za MSE „Batkovići 4” (latinica)

Copyright © 2024