REERS

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MHE „Kućna turbina“

24.06.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 7. redovnoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MHE Kućna turbina (ćirilica)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MHE Kućna turbina (latinica)

Copyright © 2024