REERS

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj – MHE „Zeleni Jadar“

18.11.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 18. redovnoj sjednici, održanoj 12. novembra 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj – MHE Zeleni Jadar (ćirilica)

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj – MHE Zeleni Jadar (latinica)

 

Copyright © 2024