REERS

Rješenje o odobrenju djelimičnog prava na podsticaj za proizvodnju u MSE „Ozon 4”

12.04.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 177. redovnoj sjednici, održanoj 9. aprila 2021. godine, u Trebinju, donijela o odobrenju djelimičnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Ozon 4”…

Rješenje o odobrenju djelimičnog prava na podsticaj za proizvodnju u MSE „Ozon 4” (ćirilica)

Rješenje o odobrenju djelimičnog prava na podsticaj za proizvodnju u MSE „Ozon 4” (latinica)

Copyright © 2023