REERS

Rješenje o odobravanju Pravila za elektronsku razmjenu podataka između učesnika na maloprodajnom tržištu električne energije u Republici Srpskoj

28.01.2022.

Na osnovu odredbe člana 28. tačka 41. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/20), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 24. redovnoj sjednici, održanoj, dana 26.01.2022. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o odobravanju Pravila za elektronsku razmjenu podataka između učesnika na maloprodajnom tržištu ee u RS (ćirilica)

Rješenje o odobravanju Pravila za elektronsku razmjenu podataka između učesnika na maloprodajnom tržištu ee u RS (latinica)

Copyright © 2023