REERS

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Крекавице 1“

04.09.2019.

ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва „SH ENERGY“ д.о.о. Невесиње, Грабовица  47, Невесиње, за одобрење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна елeктрана „Крекавице 1″…

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ КРЕКАВИЦЕ 1 (ћирилица)

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ КРЕКАВИЦЕ 1 (латиница)

Copyright © 2024