REERS

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ЕЛИНГ ЖИЦА 2“

15.06.2021.

ОДБИЈА СЕ као неоснован, захтјев друштва са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Tеслић  за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана „ЕЛИНГ ЖИЦА 2″…

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Елинг Жица 2 (ћирилица)

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Елинг Жица 2 (латиница)

Copyright © 2024