REERS

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – FSE „ŽIŽA“

22.03.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 30. redovnoj sjednici, održanoj 17. marta 2022. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – FSE ŽIŽA (ćirilica)

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – FSE ŽIŽA (latinica)

Copyright © 2023