REERS

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Fotonaponska elektrana „Tuli 1“, „Tuli 2“, „Tuli 3“ i „Tuli 4“

16.07.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 8. redovnoj sjednici, održanoj 15. jula 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Fotonaponska elektrana Tuli 1 – Tuli 4 (ćirilica)

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Fotonaponska elektrana Tuli 1 – Tuli 4 (latinica)

Copyright © 2023