REERS

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE „Pađeni 1“

18.11.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 18. redovnoj sjednici, održanoj 12. novembra 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Pađeni 1 (ćirilica)

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Pađeni 1 (latinica)

 

Copyright © 2022