REERS

Rješenje o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – Biogasna elektrana „BUFFALO ENERGY GOLD – MG“

29.04.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 176. redovnoj sjednici, održanoj 8. aprila 2021. godine, u Trebinju, donijela …

Rješenje o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – Biogasna elektrana BUFFALO ENERGY GOLD-MG (ćirilica)

Rješenje o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – Biogasna elektrana BUFFALO ENERGY GOLD-MG (latinica)

Copyright © 2021