REERS

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ „Демићка“

18.09.2019.

УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца “ДСМ ЕЛЕКТРУС“ друштво са ограниченом одговорношћу Котор Варош, матични број 11143121, јединствени идентификациони број 4404019970009, за издавање Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Демићка“…

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ Демићка (ћирилица)

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МХЕ Демићка (латиница)

Copyright © 2024