REERS

Rješenje o izdavanju Sertifikata za Malu hidroelektranu „Krupac”

23.03.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 173. redovnoj sjednici, održanoj 23.03.2021. godine u Trebinju, donijela Rješenje broj 01-2-11/21/R-173-145 o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Krupac“, kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

Rješenje broj 01-2-11/21/R-173-145 o izdavanju Sertifikata za MHE „Krupac” (ćirilica)

Rješenje broj 01-2-11/21/R-173-145 o izdavanju Sertifikata za MHE „Krupac” (latinica)

 

Copyright © 2024