REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

09.09.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 48. редовној сједници, одржаној 08.09.2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ЕФТ РиТЕ Станари доо (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ЕФТ РиТЕ Станари доо (латиница)

Copyright © 2024