REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

30.12.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 166. редовној сједници, одржаној 30.12.2020. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Миљацка (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Миљацка (латиница)

Copyright © 2024