REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ППП“ д.о.о. Бања Лука

14.06.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. редовној сједници, одржаној 09.06.2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППП д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППП д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024