REERS

Rješenje o izdavanju dozvole za distribuciju el. energije – MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje

21.01.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 131. redovnoj sjednici, održanoj 26.12.2019. godine, u Trebinju, donijela je

Rješenje o izdavanju dozvole za distribuciju električne energije – MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje (ćirilica)

Rješenje o izdavanju dozvole za distribuciju električne energije – MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje (latinica)

Copyright © 2021