REERS

Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“ – „GAS PROMET“ A.D. Pale

28.10.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 125. redovnoj sjednici, održanoj dana 24.10.2019. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“ – „GAS PROMET“ A.D. Pale (ćirilica)

Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“ – „GAS PROMET“ A.D. Pale (latinica)

 

 

Copyright © 2024